QUY ĐỊNH THUÊ ĐỒ
Thuê đồ nhanh chóng, uy tín với giá yêu thương  ♥

LƯU Ý: TRONG CÁC SET ĐỒ THUÊ, QUÝ KHÁCH HÃY GIỮ KĨ TRANG PHỤC VÀ PHỤ KIỆN CẨN THẬN !